My Calendar

2023年 9月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2023-08-28(1件のイベント)

21:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-08-28

2023-08-29
2023-08-30(1件のイベント)

10:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-08-30

2023-08-31
2023-09-01
2023-09-02(2件のイベント)

11:00: ヨーガ・瞑想 yogadanda


2023-09-02

19:30: さまらさの台所 サットサンガ shantimayi


2023-09-02

2023-09-03(1件のイベント)

10:30: バクティ・サンガム mirabai, yogadanda


2023-09-03

2023-09-04(1件のイベント)

21:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-04

2023-09-05
2023-09-06(1件のイベント)

10:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-06

2023-09-07
2023-09-08
2023-09-09(2件のイベント)

11:00: ヨーガ・瞑想 yogadanda


2023-09-09

19:00: 瞑想専科 真理のことばに瞑想する


2023-09-09

2023-09-10
2023-09-11(1件のイベント)

21:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-11

2023-09-12(1件のイベント)

19:00: ヨーガ・瞑想 madhuri


2023-09-12

2023-09-13(1件のイベント)

10:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-13

2023-09-14
2023-09-15
2023-09-16(1件のイベント)

11:00: ヨーガ・瞑想 yogadanda


2023-09-16

2023-09-17(1件のイベント)

14:00: 台湾バクティ・サンガム mirabai


2023-09-17

2023-09-18(1件のイベント)

21:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-18

2023-09-19
2023-09-20(1件のイベント)

10:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-20

2023-09-21
2023-09-22
2023-09-23(1件のイベント)

11:00: ヨーガ・瞑想 yogadanda


2023-09-23

2023-09-24(1件のイベント)

16:00: バクティ・サンガム mirabai, yogadanda


2023-09-24

2023-09-25(1件のイベント)

21:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-25

2023-09-26
2023-09-27(1件のイベント)

10:00: ヨーガ・瞑想 saci


2023-09-27

2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30(1件のイベント)

11:00: ヨーガ・瞑想 yogadanda


2023-09-30

2023-10-01(1件のイベント)

10:30: バクティ・サンガム mirabai, yogadanda


2023-10-01